Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

indietrof
22:33
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viafasi fasi
indietrof
22:33
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viaretro-girl retro-girl
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
indietrof
22:31
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viatake-care take-care
22:31
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viatake-care take-care
indietrof
22:29
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viajanealicejones janealicejones
indietrof
22:29
indietrof
22:26
0467 a5af 500
Reposted fromverronique verronique viaeterycznie eterycznie
indietrof
22:25
7181 2790 500
Reposted fromhalucine halucine viaeterycznie eterycznie
indietrof
22:25
Reposted fromnjmortensen njmortensen viaeterycznie eterycznie
indietrof
22:24
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viaeterycznie eterycznie
indietrof
22:23
indietrof
22:21
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeazyi eazyi
indietrof
22:21
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaeazyi eazyi
indietrof
22:18
2335 7d39 500
22:17
indietrof
22:16
4304 49da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
indietrof
22:16
4307 66bd
Reposted fromretro-girl retro-girl
indietrof
22:15
indietrof
22:15
3550 1dc6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
indietrof
22:15
3242 e8c5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...