Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

indietrof
20:27
Boli mnie, boli mnie jak cholera, płakać mi się chce. Boli mnie brak ciebie. Nie sądziłam, że aż tak. Że aż tak bardzo i bez wyjścia.
— Marta Dzido
indietrof
20:26
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viatouchthesky touchthesky
indietrof
20:26
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viatouchthesky touchthesky
indietrof
20:26
“Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.”
— H. Jackson Brown
indietrof
20:26
„Tydzień bez ciebie to niby tylko siedem dni i siedem nocy, ale jak się doda, to razem czternaście, a to już bardzo długo.”
— P. Adamczyk
indietrof
20:26
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagivemefood givemefood
indietrof
20:22
indietrof
20:21
4364 9698 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagivemefood givemefood
indietrof
20:21
7228 89cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
indietrof
20:19
7229 a63c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
indietrof
20:18
7784 f2bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
indietrof
20:18
Najbardziej przerażającym dźwiękiem na świecie jest bicie własnego serca. Nikt nie lubi o tym mówić, ale to prawda. Jest to dzika bestia, która w samym środ­ku głębokiego strachu dobija się olbrzy­mią pięścią do jakichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić
— Jonathan Carroll
Reposted fromkabooom kabooom viaretro-girl retro-girl
indietrof
20:18
7850 65cf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
indietrof
20:18
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
indietrof
20:15
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
indietrof
20:15
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
indietrof
20:14
3268 b119 500
"Moja miłość"
Reposted fromwwannie wwannie
indietrof
20:14
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viathatwasntadream thatwasntadream
indietrof
20:14
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
indietrof
20:12
7098 c50c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl