Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

indietrof
20:41
3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
indietrof
20:41
3712 1d4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
indietrof
20:39
5362 752b 500
indietrof
20:38
8685 6c65
Reposted fromretro-girl retro-girl
indietrof
20:37
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
indietrof
20:37
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaretro-girl retro-girl
indietrof
20:37
Zadzwonisz do mnie, aby powiedzieć mi, że masz się dobrze?
Bo martwię się o Ciebie całą noc.
— James Arthur
indietrof
20:36
9844 0742
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
indietrof
20:36
1572 0fc6
Reposted fromretro-girl retro-girl
20:35
7780 c49f 500

drunkpalebitch:

instagram- @da.rk

Reposted fromallasha allasha viamiimi miimi
20:34
1313 0aba 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamiimi miimi
indietrof
20:34
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viamiimi miimi
indietrof
20:34
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamiimi miimi
indietrof
20:33
Gdy spodziewasz się najgorszego, otrzymujesz w końcu coś, co nie jest takie złe.
— Mark Twain
Reposted fromXibalbaa Xibalbaa viathatwasntadream thatwasntadream
indietrof
20:28
4334 fa4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
indietrof
20:28
4547 ef71
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
indietrof
20:28
4557 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
indietrof
20:28
4591 a54f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
indietrof
20:28
4681 dee1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
indietrof
20:28
4917 8d93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl