Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

indietrof
22:53
 Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód.
— Albert Einstein.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapouler pouler
22:53
2705 4db4 500
indietrof
22:53
3796 4a29
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viapouler pouler
indietrof
22:52
5604 cb86
Reposted fromcalifornia-love california-love viafasi fasi
indietrof
22:52
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
indietrof
22:52
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMissMurder MissMurder
indietrof
22:51
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaMissMurder MissMurder
indietrof
22:51
Najważniejsze jest podejście, ja dzisiaj mam złe
To co najważniejsze, zostało gdzieś w tle.
— Pezet - Nie zobaczysz łez. Oryginalnie: Kajman
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viaMissMurder MissMurder
22:50
indietrof
22:50
6639 4525
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaMissMurder MissMurder
indietrof
22:50
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMissMurder MissMurder
indietrof
22:44
4461 f43d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
indietrof
22:40
3607 6824 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
indietrof
22:40
3677 c232 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
indietrof
22:40
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viapouler pouler
indietrof
22:39
4435 4829 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapouler pouler
indietrof
22:39
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapouler pouler
indietrof
22:38
Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapouler pouler
indietrof
22:37
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapouler pouler

June 07 2015

indietrof
11:49
0057 2c55
Reposted frommartynkowa martynkowa viaa-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl